Jakob Sigmeier

Objektnummer: 2781 / Nagler: 5-35 /