Alexander Borisovitsch Lobanoff-Rostovsky ( † nach 1880)

Objektnummer: 736 / Lugt: 2005 /