Philips Augustyn Immenraet (* 1627 † 1679)

Objektnummer: 2906 / Nagler: 4-11 /