Ph. Pfister ( † vor 1904)

Objektnummer: 4968 / Lugt: 2026 /