Kunstmuseum Gelsenkirchen

45894 Gelsenkirchen
Horster Str. 5-7

Vergangene Ausstellungen
2012 (3)
2011 (3)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (2)
2007 (7)
2006 (2)
2005 (2)
2004 (2)
2003 (7)
2002 (6)
2001 (9)
2000 (10)
1999 (2)
Ausstellungen 1999